inlichtingen over Daidalos bij:
Voorzitter
Harm Darwinkel 
 
 tel: (0592)  231 562
 harm.annet@planet.nl
Secretaris
Robert Benjamins
 tel:  06 27 104 788
 robert@robertbenjamins.nl
Penningmeester
André van den Akker 
 
 tel: 06  44 208 147
 andre.vd.akker@home.nl
DAC (Daidalos ActiviteitenCommissie)
Annet Vieregge 
 tel: 06  25 09 08 54

Lid worden gaat als volgt:
Het contributiegeld (25 euro) maak je over naar: ING-rekening NL67INGB0000564324
ten name van Zeilvliegvereniging Noord-Nederland -Daidalos- te Zwolle
Onder vermelding van contributie + jaar + je naam
Graag willen we nog wat gegevens van jou ontvangen: naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, emailadres.
Mail die naar de voorzitter: harm.annet@planet.nl