Deze site gebruik ik als plek voor
 
persoonlijke vakantie-verslagen en foto's (via een wachtwoord).
Daarnaast, tot er een definitieve plek gevonden is, voor
NK-deltavlieg-scores
  

Voor deltavliegvereniging Daidalos
is in 2019 een nieuwe plek gemaakt, 
dus niet meer op mijn site:
www.deltavliegclub-daidalos.nl


© André van den Akker 2019


toegangscode
persoonlijk deel